Контакти

Офіційні дані періодичного видання Часопис «Антропологія» (засновник, видавець, реєстрація):

Засновник Афанасьєв Дмитро Євгенович (Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ №22604-12504Р від 23.03.2017 р.)

Видавець ФОП Логановська Тетяна Костянтинівна (Свідоцтво про державну реєстрацію Серія В00 № 296533 від 09.12.2004 р.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 5393 від 18.07.2017 р.).

Виходить з друку 1 раз на 3 місяці. ISSN 2519-8343.

Адреса

м.Киев

Телефон

067 325 11 15
050 246 33 41

E-mail

loganovsky@windowslive.com
otradny@gmail.com
loganovska.tatiana@gmail.com