Головний редактор
Костянтин Логановський
loganovsky@windowslive.com

Шеф-редактор
Дмитро Афанасьєв
050 246 33 41

Наукові редактори
Тетяна Логанівська
067 325 11 15
Костянтин Куц
093 368 86 61

Редактори
Олена Афанасьєва
Любов Рожківська
Ірина Муравйова
В’ячеслав Ульянченко

Наукові оглядачі та перекладачі
Олена Тепла
Катерина Грищенко
Ірина Ульянченко

Відповідальний секретар
Дар’я Гапеєнко

Секретаріат
Олександр Базика
Лілія Зварич

Дизайн і верстка
Дмитро Афанасьєв

Юридичний супровід
Адвокатська контора «Коннов і Созановський»